Przejdź do treści

Przyczyny kostniakomięsaka Dokładna przyczyna powstawania osteosarcoma pozostaje nieznana. To nadmierne rozluźnienie czasami jest ich prawidłową budową. Expert Rev. Poprzedza on zazwyczaj, czasami o kilka miesięcy, wystąpienie czuciowych i ruchowych deficytów neurologicznych.

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Adres do korespondencji: dr n. Kopernika 50, 31— Kraków e-mail: renia poczta. Chorzy na nowotwór z racji często współistniejącej w tej grupie chorych immunosupresji są grupą podwyższonego ryzyka rozwoju zakażeń, w tym infekcji wirusem Herpes zoster, które mogą prowadzić do rozwoju zespołu przewlekłego bólu neuropatycznego neuralgii popółpaścowej. Ponadto u pacjenta z chorobą nowotworową mogą występować zespoły bólu neuropatycznego, na przykład bolesna neuropatia cukrzycowa, które były obecne u pacjenta jeszcze przed rozpoznaniem u niego choroby nowotworowej.

Medycyna Paliatywna w Praktyce ; Przerzuty leczenia barku, 2: 66—73 Słowa kluczowe: ból neuropatyczny po chemioterapii, ból neuropatyczny po radioterapii, przetrwałe zespoły bólu pooperacyjnego, ból fantomowy Wstęp Ból neuropatyczny jest rodzajem bólu patologicznego, który rozwija się w następstwie uszkodzenia lub choroby somatosensorycznej części układu nerwowego [definicja Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu IASP, International Association for the Study of Pain z roku.

Sie 27, Baza wiedzyKatalog nowotworówNowotwory tkanek miękkich i kościObjawy raka Zmiany nowotworowe rozwijające się w kościach dzielimy na pierwotne lub przerzutowe.

U chorych na nowotwór do rozwoju bólu neuropatycznego dochodzi najczęściej z powodu: — naciekania struktur ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego przez rozrastający się guz pierwotny lub zmianę przerzutową; — śródoperacyjnego uszkodzenia struktur układu nerwowego zespoły przetrwałego bólu pooperacyjnego ; — toksycznego działania stosowanych w terapii choroby nowotworowej radio- i chemioterapii; — reakcji autoimmunologicznych zespoły paranowotworowe.

Chorzy na nowotwór są także z racji często występującej immunosupresji grupą podwyższonego ryzyka rozwoju zakażeń, w tym infekcji wirusem Herpes zoster, które mogą prowadzić do rozwoju przewlekłego bólu neuropatycznego. Należy ponadto zaznaczyć, że u części pacjentów wyleczonych z choroby nowotworowej ból neuropatyczny może przetrwać i w istotnym stopniu obniżać jakość życia przez wiele lat.

Biorąc pod uwagę przyczyny i patomechanizm, ból neuropatyczny towarzyszący chorobie nowotworowej można podzielić na: — ból neuropatyczny bezpośrednio związany z chorobą nowotworową wywołany przez: ucisk lub naciekanie struktur ośrodkowego układu nerwowego OUN przez nowotwór, ucisk lub naciekanie struktur obwodowego układu nerwowego przez nowotwór, zespoły paranowotworowe; — ból neuropatyczny wywołany leczeniem przeciwnowotworowym: Przerzuty leczenia barku Przerzuty leczenia barku bólu pooperacyjnego spowodowane śródoperacyjnym uszkodzeniem struktur układu nerwowego, zespoły bólu neuropatycznego spowodowane uszkodzeniem struktur układu nerwowego przez radioterapię, zespoły bólu neuropatycznego spowodowane uszkodzeniem struktur układu nerwowego przez chemioterapię; — ból neuropatyczny współistniejący z chorobą nowotworową np.

Mechanizmy i zespoły bólu neuropatycznego u chorych na nowotwór

W przypadku przerzutów do kości czaszki, szczególnie do kości podstawy czaszki, główne Przerzuty leczenia barku to stały, zlokalizowany ból spowodowany destrukcją kości oraz deficyty neurologiczne związane z postępującym uszkodzeniem nerwów Przerzuty leczenia barku.

Nerwy czaszkowe są najczęściej wciągnięte w proces nowotworowy na poziomie środkowego lub tylnego dołu czaszki.

W przypadku zmian nowotworowych lub przerzutów zlokalizowanych w obrębie środkowego dołu czaszki objawy Leczenie niechlujnego boku przede wszystkim parestezje, dyzestezje i zdrętwienie twarzy w obszarze unerwienia drugiej lub trzeciej gałęzi nerwu trójdzielnego z towarzyszącymi napadami rwącego, szarpiącego, zazwyczaj bardzo silnego bólu.

Gdy proces patologiczny obejmuje nerw językowo-gardłowy, ból jest zlokalizowany w obrębie ucha, podstawy języka, Przerzuty leczenia barku migdałków, kąta żuchwy lub wyrostka sutkowatego, z możliwym promieniowaniem do szyi lub ramienia. Mogą mu towarzyszyć porażenie podniebienia, strun głosowych, mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego lub mięśnia czworobocznego oraz zespół Hornera.

Czasami silnym napadom bólu towarzyszą omdlenia [2]. Towarzyszą one najczęściej zaawansowanym stadium raka piersi, płuca i gruczołu krokowego.

Szerzą się drogą krwiopochodną, z płynem mózgowo-rdzeniowym oraz przez ciągłość z przestrzeni przykręgowej. Jest on spowodowany zajęciem trzonów Wisnia, gdy zapalenie stawow, uciskiem lub naciekaniem korzeni nerwów rdzeniowych radicular pain lub samych nerwów rdzeniowych funicular pain.

W przypadku zajęcia trzonów kręgów chorzy cierpią z powodu miejscowego bólu, zlokalizowanego na poziomie ucisku rdzenia kręgowego, który nasila się przy chodzeniu i obciążaniu kręgosłupa. Destrukcji trzonów kręgów przez proces nowotworowy towarzyszą objawy niestabilności kręgosłupa mogące doprowadzić do patologicznych złamań oraz wzmożone napięcie mięśni, ścięgien i więzadeł, które również często stanowi przyczynę bardzo przykrych dolegliwości bólowych [4].

Ból korzeniowy ma najczęściej ostry, strzelający charakter, o większym natężeniu w godzinach nocnych.

Rehabilitacja Staw ramienny jest najbardziej ruchomym stawem w Twoim ciele. Umożliwia unoszenie ramienia, obracanie go i sięganie nad głowę. Może się obracać w wielu kierunkach. Jednakże ten szeroki zakres ruchów jest możliwy kosztem jego mniejszej stabilności. Niestabilność stawu ramiennego pojawia się, gdy głowa kości ramiennej zostaje wypchnięta z panewki stawowej.

Ból spowodowany uciskiem nerwów rdzeniowych jest najczęściej palącym bólem z towarzyszącymi zaburzeniami czucia typu parestezji, dyzestezji, hipoestezji lub anestezji, a jego lokalizacja obejmuje obszar unerwienia zajętego nerwu. W późniejszym okresie może dołączyć się dysfunkcja Przerzuty leczenia barku autonomicznego lub zaburzenia czynności zwieraczy [5]. Rozsiew do przestrzeni podpajęczynówkowej Rozsiew do opon Przerzuty leczenia barku meningeal carcinomatosis może być następstwem rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych z płynem mózgowo-rdzeniowym lub zmian przerzutowych.

Komórki nowotworowe mogą rozprzestrzeniać się Przerzuty leczenia barku drogą krwionośną przez naczynia opony pajęczej. Bóle głowy mogą mieć bardzo duże nasilenie i występują łącznie z innymi objawami podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takimi jak: nudności, wymioty, światłowstręt i sztywność karku. Spośród tych chorych połowa cierpi z powodu silnych bólów głowy będących konsekwencją wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Inny, dość często występujący objaw u pacjentów z meningeal carcinomatosis to ból korzeniowy promieniujący do pośladka lub do uda, który występuje u około jednej trzeciej chorych [6].

Pleksopatie u chorych na nowotwór Najczęściej obserwowane pleksopatie nowotworowe to: pleksoptia splotu szyjnego; pleksopatia splotu ramiennego; pleksopatia splotu lędźwiowo-krzyżowego. Nowotworowe pleksopatie splotu szyjnego rozwijają się najczęściej w przebiegu pierwotnych nowotworów głowy i szyi Przerzuty leczenia barku zmian przerzutowych do szyjnych węzłów chłonnych.

Ból w tych przypadkach ma zazwyczaj przeszywający lub dyzestetyczny charakter, lokalizację w okolicy ucha i karku w przypadku zajęcia nerwów usznego większego i mniejszegoprzedniej okolicy szyi i barku nerw poprzeczny szyi, nadłopatkowy lub żuchwy, nasila się przy ruchach głowy i połykaniu.

Mogą mu towarzyszyć inne objawy, na przykład zespół Hornera lub porażenie nerwu przeponowego. Poprzedza on zazwyczaj, czasami o kilka miesięcy, wystąpienie czuciowych i ruchowych deficytów neurologicznych.

Ból jest zlokalizowany w barku, ramieniu, przedramieniu, dłoni lub w obrębie pachy, a jego natężenie znacząco rośnie podczas ruchu kończyną.

Obrobka stawu stalego bolu

Ma on charakter bólu neuropatycznego z towarzyszącym odrętwieniem, allodynią, hiperestezją, parestezjami i dyzestezjami. Występuje najczęściej w przypadku przerzutów raka piersi do pachowych węzłów chłonnych, chłoniaków oraz guza Pancoasta.

Nowotworowa pleksopatia splotu lędźwiowo-krzyżowego towarzyszy najczęściej chłoniakom, nowotworom jelita grubego i odbytnicy, szyjki macicy i mięsakom.

Jej głównym objawem klinicznym jest bardzo silny, zazwyczaj parzący lub strzelający ból. W jednej trzeciej przypadków patologia dotyczy górnej części splotu L1—L4a ból jest zlokalizowany w podbrzuszu, dolnej części pleców, okolicy talerza biodrowego oraz przednio-bocznej powierzchni uda.

W połowie przypadków patologia dotyczy dolnej części splotu L5—S3a ból obejmuje pośladki lub okolicę krocza, z promieniowaniem do tylno-bocznej powierzchni uda lub do łydki.

W przypadku uszkodzeń przewlekłych, częściowych oraz u osób powyżej Przerzuty leczenia barku ono na modyfikacji aktywności oraz rehabilitacji mającej na celu przywrócenie funkcji stawu. Ważnym elementem leczenia jest okresowe podawanie doustnych leków przeciwzapalnych oraz iniekcji dostawowych: kortykosteroidy - czasowo zmniejszające ból, pozwalające wprowadzić stopniowe ćwiczenia rehabilitacyjne; osocze bogatopłytkowe pobraną od pacjenta krew poddaje się specjalnemu procesowi, uzyskując stężoną mieszaninę białek i czynników wzrostu — posiada działanie modulujące proces zapalny i przeciwbólowy. Leczenie operacyjne uszkodzeń ścięgien stożka rotatorów wskazane jest w nagłych urazach oraz dla pacjentów, u których leczenie zachowawcze nie przynosi oczekiwanych rezultatów lub dla osób poniżej 60 roku życia. Operacje przeprowadza się techniką artroskopową kilka milimetrowych nacięć skórnych, przez które wprowadza się kamerę i instrumenty chirurgiczne w znieczuleniu ogólnym.

Ból, podobnie jak w innych pleksopatiach nowotworowych, poprzedza pojawienie się czuciowych i ruchowych deficytów neurologicznych oraz wystąpienie zaburzeń funkcji zwieraczy [7]. Mononeuropatie nowotworowe Najczęściej występującą mononeuropatią towarzyszącą chorobie nowotworowej jest neuropatia nerwów międzyżebrowych, wtórna do zmian przerzutowych w obrębie żeber lub ściany klatki piersiowej.

Przerzuty leczenia barku przerzutowe do żeber i w ich następstwie złamania patologiczne najczęściej występują w przebiegu nowotworów piersi, prostaty, żołądka, jelita grubego i szpiczaka mnogiego.

Najczęstszym objawem mononeuropatii jest ból w obszarze Zapobieganie stawach tabletkowych zajętego nerwu międzyżebrowego, który nasila się podczas głębokiego oddychania, kaszlu, kichania, ruchu i zmiany pozycji ciała [8].

Przerzuty nowotworowe do kości, nacieczenie kości

Zespoły paranowotworowe Obejmują one różnorodne pod względem klinicznym zespoły neurologiczne u pacjentów chorych na nowotwór, u których proces nowotworowy jest zlokalizowany poza układem nerwowym i które nie są związane z miejscową aktywnością nowotworu lub obecnością zmian przerzutowych. Ich przyczynę stanowi prawdopodobnie reakcja autoimmunologiczna przeciwko antygenom onkoneuronalnym obecnym na powierzchni komórek nowotworowych, ale także na powierzchni niektórych komórek układu nerwowego.

Odpowiedź immunologiczna ustroju kieruje się przeciwko antygenowi onkoneuronalnemu na powierzchni komórek nowotworowych oraz komórek nerwowych, co powoduje rozwój określonych zespołów paranowotworowych. Najczęstsza postać — obwodowa polineuropatia — może mieć charakter polineuropatii czuciowej, ruchowej, czuciowo-ruchowej i autonomicznej.

Zespoły paranowotworowe stanowią ważną grupę schorzeń, ponieważ mogą być pierwszym objawem niemego klinicznie nowotworu, a także wskaźnikiem skuteczności leczenia i przydatnym czynnikiem prognostycznym wystąpienie zespołu paranowotworowego wiąże się z gorszym rokowaniem [9]. Ból neuropatyczny wywołany leczeniem przeciwnowotworowym Zespoły przetrwałego bólu pooperacyjnego Przetrwały ból pooperacyjny PBP to przewlekły, patologiczny ból, który rozwija się w związku z przebytym zabiegiem operacyjnym i utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące pomimo prawidłowego wygojenia się tkanek.

Jest trudny do leczenia, często oporny na leczenie standardowe, o Przerzuty leczenia barku mechanizmie powstawania i niejednolity w swych objawach klinicznych.

Pierwotne nowotwory złośliwe kości

Najczęściej wynika ze śródoperacyjnego uszkodzenia struktur ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego. Należy jednak pamiętać, że szczególnie w grupie pacjentów chorych na nowotwór wiele dodatkowych czynników, takich jak: lęk, depresja, katastrofizacja, brak wsparcia bliskich osób, poczucie osamotnienia i braku wpływu na swoją sytuację życiową, zwiększają prawdopodobieństwo jego rozwoju [10].

Zespoły przetrwałego bólu pooperacyjnego u chorych na Przerzuty leczenia barku rozwijają się najczęściej po zabiegach torakotomii, mastektomii lub amputacji kończyn [11]. Ból po torakotomii Przetrwały ból po torakotomii jest jednym z najczęściej występujących zespołów PBP.

Tak wysoki odsetek PBP w przypadku torakotomii Przerzuty leczenia barku z dużej traumatyzacji tkanek koniecznej do uzyskania dostępu do narządów klatki piersiowej, szczególnie retrakcji i resekcji żeber oraz częstego uszkodzenia nerwów międzyżebrowych, które przebiegają wzdłuż dolnej krawędzi żeber.

Ból zlokalizowany zazwyczaj w obszarze unerwienia uszkodzonego nerwu międzyżebrowego ma charakter ciągły, piekący lub palący, z napadami przeszywającego, ostrego, kłującego Przerzuty leczenia barku wyzwalanego lub nasilanego przez dotyk lub ruch.

Natężenie bólu zazwyczaj stopniowo się zmniejsza w miarę upływu czasu. Należy jednak podkreślić, że w sytuacji kiedy ból, zwłaszcza w okolicy blizny po torakotomii, zaczyna się nasilać lub pojawia się w okresie kilku miesięcy od zabiegu operacyjnego, należy zawsze wziąć pod uwagę nawrót choroby Przerzuty leczenia barku [12]. Ból po mastektomii Ból po mastektomii jest częstym zespołem PBP.

Szczególnie często występuje u kobiet, u których poza procedurą chirurgiczną w leczeniu choroby nowotworowej, Przerzuty leczenia barku także radioterapię lub chemioterapię oraz u pacjentek, u których po mastektomii przeprowadzano operacje rekonstrukcyjne piersi.

Przewlekłe dolegliwości bólowe w tej grupie mają najczęściej charakter bólu neuropatycznego i są następstwem śródoperacyjnego uszkodzenia nerwu międzyżebrowo-ramiennego, splotu ramiennego lub powstania nerwiaka. Uszkodzenie nerwu międzyżebrowo-ramiennego jest przyczyną bólu o charakterze palenia lub pieczenia z towarzyszącą allodynią, hipoestezją i hiperalgezją w obszarze unerwienia nerwu, to jest na bocznej ścianie klatki piersiowej i przyśrodkowej powierzchni ramienia.

W przypadku uszkodzenia struktur splotu ramiennego najczęściej występujące objawy stanowią ból, parestezje lub deficyty ruchowe z zakresu uszkodzonej części splotu. Przetrwały ból po mastektomii może być umiejscowiony również w obszarze blizny Przerzuty leczenia barku i tę postać bólu charakteryzuje allodynia, która często Przerzuty leczenia barku noszenie protezy piersi.

  • Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Adres do korespondencji: dr n.
  • Pierwotne nowotwory złośliwe kości
  • Przerzuty nowotworowe do kości, nacieczenie kości

Okazuje się, że zastosowanie chemio- i radioterapii w okresie pooperacyjnym zdecydowanie zwiększa ryzyko rozwoju PBP po mastektomii. Przetrwały ból po mastektomii występuje także częściej u chorych, u których wykonano rozległe usunięcie węzłów chłonnych pachowych oraz u których dochodzi do rozwoju powikłań pooperacyjnych, na przykład infekcji czy włóknienia [13]. Ból po amputacji Ból po amputacji jest najlepiej poznanym i najdokładniej opisanym zespołem PBP.

Prawdopodobieństwo wystąpienia bólu po amputacji jest wyższe u chorych, którzy doświadczali bólu przed Jak leczyc bol w stawach, zwłaszcza jeśli ból miał znaczne nasilenie i trwał Przerzuty leczenia barku przed amputacją. Ból fantomowy pacjenci najczęściej opisują jako rwący, palący, pulsujący, ściskający, bywa też Przerzuty leczenia barku do kłucia nożem, a dotyczy nieistniejącej, amputowanej kończyny, piersi czy odbytnicy.

Jego natężenie jest bardzo zróżnicowane: u niektórych chorych ból może być ledwie zauważalny, natomiast u innych jest dręczący i dokuczliwy, uniemożliwia podjęcie jakiejkolwiek aktywności, zaburza sen i wypoczynek.

rozmrażanie ZAMROŻONEGO BARKU - pomoc na bolesny bark

Część pacjentów doświadcza ponadto spontanicznych ruchów kikuta o różnym nasileniu, od nieznacznych, ledwo widocznych drżeń po wyraźne, silne skurcze. Badanie czucia u tych chorych często wykazuje obszary hipoestezji, hiperalgezji i allodynii [14].

Ból fantomowy zlokalizowany w narządach trzewnych może współistnieć z zaburzeniami czynnościowymi, na przykład parciem na mocz lub stolec.

Ból neuropatyczny po radioterapii Radioterapia stosowana w leczeniu choroby nowotworowej może być przyczyną bólu neuropatycznego w następstwie uszkodzenia struktur ośrodkowego najczęściej rdzenia kręgowego lub obwodowego przede wszystkim splotu ramiennego lub lędźwiowo-krzyżowego układu nerwowego. Zespoły te obserwuje się na szczęście coraz rzadziej dzięki postępowi technologicznemu umożliwiającemu stosowanie coraz nowocześniejszych aparatów do radioterapii, skutecznie zabezpieczających pacjenta przed przekroczeniem maksymalnej dawki promieniowania oraz oszczędzających otaczające zmianę nowotworową zdrowe tkanki.

Ciecz chorobowy w stawach

Uszkodzenie to może przybierać postać podostrej mielopatii, która rozwija się zazwyczaj w kilka tygodni lub miesięcy po napromienieniu najczęściej nowotworów głowy i szyi oraz chłoniaka Hodgkinaa dotyczy przede wszystkim szyjnego odcinka rdzenia kręgowego.

Przewlekła mielopatia jest Przerzuty leczenia barku powikłaniem napromieniania rdzenia kręgowego. Przerzuty leczenia barku bólu poprzedza zazwyczaj Nieletni reumatoidalne zapalenie stawow z zapaleniem stawow się innych objawów neurologicznych, a jego lokalizacja obejmuje dermatomy na poziomie uszkodzenia i poniżej.

U części pacjentów może rozwinąć się zespół Brown-Sequarda lub mogą wystąpić objawy całkowitego poprzecznego uszkodzenia rdzenia kręgowego [15].

Od bolu w stawach Anti Artrit Nano

Najczęstszymi zespołami uszkodzenia struktur obwodowego układu nerwowego w następstwie radioterapii stosowanej w leczeniu choroby nowotworowej są pleksopatie splotu ramiennego i lędźwiowo-krzyżowego. Pleksopatia splotu ramiennego przejawia się najczęściej bólem połączonym z mieszanym, czuciowo-ruchowym parestezje lub dyzestezje; osłabienie, niedowład deficytem kończyny górnej o różnym nasileniu.

Uszkodzenie to rozwija się częściej u pacjentów, u których poza radioterapią w leczeniu choroby nowotworowej stosowano chemioterapię. Niezwykle istotną rolę dla dalszych losów pacjenta odgrywa ocena kliniczna pod kątem rozróżnienia między pleksopatią spowodowaną naciekiem lub zmianą przerzutową Przerzuty leczenia barku postaci, której przyczyną pleksopatii splotu ramiennego jest radioterapia choroby nowotworowej.

Rak kości i przerzuty do kości – objawy i leczenie

Pleksopatia spowodowana napromienianiem częściej dotyczy górnej części splotu ramiennego, przede wszystkim w zakresie dystrybucji korzeni C5—C7, podczas gdy uszkodzenie splotu ramiennego, którego przyczyną jest wznowa lub przerzut nowotworu prowadzi zazwyczaj do rozwoju postępującego deficytu neurologicznego z zakresu unerwienia korzeni C8—Th1.

U pacjentów z pleksopatią spowodowaną miejscowym rozrostem lub zmianą przerzutową ból pojawia się zazwyczaj wcześniej i ma większe nasilenie niż ból spowodowany uszkodzeniem splotu w następstwie stosowanej radioterapii. Istotnie wyższy odsetek chorych Przerzuty leczenia barku przerzutowym uszkodzeniem splotu ramiennego wykazuje równoczesne zajęcie przestrzeni podpajęczynówkowej z klinicznymi tego konsekwencjami [16].

Uszkodzenie splotu lędźwiowo-krzyżowego spowodowane radioterapią zdarza się stosunkowo rzadko.

  • Mam na imię Ewalat
  • Mięsaki - Pacjenci o sobie - Ewa - Sarcoma
  • Rak kości i przerzuty do kości - objawy i leczenie - ksiezycowycross.pl

Najczęściej wynika z uszkodzenia tego splotu przez implanty radowe zakładane do jamy macicy w leczeniu raka szyjki macicy. Wśród zazwyczaj obserwowanych objawów można wymienić parestezje, osłabienie i ból dotyczące kończyn dolnych, które ujawniają się zazwyczaj w 2—3 miesiące po zastosowaniu radioterapii. Obserwowane zmiany są zazwyczaj obustronne, a u ich podłoża leżą w głównej mierze odwracalne zmiany demielinizacyjne.

Artroza stawow, do kogo sie skontaktowac

Rzadziej przyczyną uszkodzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego jest naciekanie tego splotu przez rozwijający się w sąsiednich tkankach nowotwór lub destrukcja splotu przez zmianę przerzutową.

W tym przypadku ból jest bardziej stałym objawem i ma zazwyczaj większe nasilenie niż w przypadku uszkodzenia popromiennego [17].

Kostniakomięsak - objawy, rokowania, leczenie

Ból neuropatyczny po chemioterapii Najczęstszą postacią indukowanego przez chemioterapię choroby nowotworowej zespołu bólowego jest obwodowa polineuropatia CIPN, chemotherapy-induced peripheral neuropathy. Może powodować przykre dolegliwości bólowe i cierpienie pacjentów w istotnym stopniu obniżające jakość ich życia. Z racji wywoływania nieakceptowalnych Przerzuty leczenia barku niepożądanych może także stanowić czynnik ograniczający możliwość zastosowania Przerzuty leczenia barku [18].

Obwodowa neuropatia występuje jako objaw niepożądany wielu stosowanych w chemioterapii choroby nowotworowej leków, między innymi pochodnych platyny cisplatyny, karboplatyny i oksaliplatynyalkaloidów vinca winkrystynypaklitakselu i bortezomibu [19].

Leki te, oddziałując na włókna nerwowe, zmieniają amplitudę potencjału czynnościowego i szybkość przewodnictwa w aksonach. Procesy te są następstwem aktywacji wielu błonowych kanałów jonowych, w tym kanałów sprzężonych z receptorem NMDA w zwoju rdzeniowym i rogu tylnym rdzenia kręgowego.