Przejdź do treści

Pojawiają się białawo - żółtawe przebarwienia, a płytka łuszczy się, rozwarstwia i staje się coraz grubsza. Budowa stopy jest swoista dla człowieka w związku z jego pionową postawą. Dawniej na dnę moczanową chorowała przede wszystkim arystokracja. Na powierzchni przyśrodkowej ma wybitną guzowatość łac.

Kość skokowa ma trzy części, którymi są trzon, szyjka oraz głowa.

Grzybica stóp

W dolnej części trzonu kość skokowa łączy się Powierzchnie nad stopa inną kością stępu — kością piętową, głowa kości skokowej łączy się zaś od przodu z kością łódkowatą, od dołu natomiast z kością piętową.

Kość piętowa zaliczana jest do największych kości stępu.

  • Ludzka stopa jest machiną o mistrzowskiej konstrukcji oraz dziełem sztuki.
  • Niedoczynność tarczycy Grzybica stóp To jedna z najczęściej występujących chorób skóry — statystyki pokazują, że grzybicę stóp miał, ma lub będzie mieć co piąty Polak.
  • Stopa - budowa, funkcje, choroby - ksiezycowycross.pl
  • Zlacza zapobiegania leczeniu

Posiada ona wyrostek, który określany jest jako podpórka kości skokowej — znajduje się na nim powierzchnia stawowa środkowa. Na powierzchni tylnej kości piętowej wyróżnić można guza piętowego.

Na jej powierzchni dolnej znajdują się zaś dwa wyrostki — boczny oraz przyśrodkowy.

Ten artykuł od wymaga zweryfikowania podanych informacji.

Istotna jest również powierzchnia boczna kości piętowej, ponieważ to na niej znajduje się bloczek strzałkowy — pod nim oraz nad nim Powierzchnie nad stopa są natomiast bruzdy mięśni strzałkowych. Kość łódkowata zlokalizowana jest pomiędzy kością skokową a kościami klinowatymi.

  • Kość skokowa ma trzy części, którymi są trzon, szyjka oraz głowa.
  • Ogólne warunki reklamacji Anatomia stopy Kształt ludzkiej stopy rozwijał się od zarania wieków, kiedy to pierwotna budowa stopy pojawiła się u płazów, które zaczęły żyć na lądzie.
  • Stopa człowieka – Wikipedia, wolna encyklopedia
  • Basowy bol w basie

Przednia powierzchnia tej kości ma połączenie z kośćmi klinowatymi, tylna z kolei łączy się z głową kości skokowej. Położona ona jest po przyśrodkowej stronie stopy tzn.

Kość sześcienna zlokalizowana jest w bocznej części stępu. Od tyłu łączy się ona z kością piętową, od strony Leczenie wszystkich stawow z kością łódkowatą oraz klinowatą boczną, od przodu zaś z IV i V kością śródstopia.

Powierzchnie nad stopa

Kości klinowate znajdują się ku przodowi od kości łódkowatej. Kość klinowata przyśrodkowa łączy się z I i II kością śródstopia oraz z kością klinowatą pośrednią.

Powierzchnie nad stopa

Kość klinowata boczna łączy się z III kością śródstopia, kość klinowata pośrednia jest zaś najmniejsza i przylega ona do kości łódkowatej, pozostałych klinowatych oraz do II kości śródstopia. Stopa: śródstopie Kości śródstopia wyróżnia się pięć.

Powierzchnie nad stopa

Posiadają one trzy części, którymi są: podstawa, trzon, głowa. Podstawy kości śródstopia łączą się z kością sześcienną oraz kośćmi klinowatymi, ich głowy natomiast przylegają do kości palców stopy. Mają one różną długość. Najdłuższą z nich jest druga kość śródstopia.

Stopa: części

Charakterystyczna jest także budowa piątej kości śródstopia, która posiada na swojej powierzchni guzowatość. Stopa: palce stopy W obrębie stopy, jak wiadomo, prawidłowo znajduje się pięć palców. Paluch stopy posiada dwa paliczki: bliższy i dalszy, ich funkcja jest wyjątkowo ważna, ponieważ to one zapewniają stopie podporę.

Powierzchnie nad stopa

Pozostałe cztery palce stopy mają natomiast po trzy paliczki, którymi są paliczek bliższy, środkowy i dalszy. Stopa: stawy i więzadła Stopa posiada liczne połączenia stawowe — występują one zarówno pomiędzy znajdującymi się w jej obrębie kośćmi, jak i pomiędzy kośćmi stopy a pozostałymi kośćmi wchodzącymi w skład kończyny dolnej.

Menu nawigacyjne

Stopa: mięśnie Zapewne nie budzi większego zdziwienia to, że w obrębie stopy wyróżnia się nie tylko dużą ilość struktur kostnych, ale i wiele różnych mięśni. Ogólnie mięśnie stopy dzieli się na mięśnie grzbietu stopy oraz mięśnie podeszwy stopy — pierwsze z wymienionych unerwione są przez nerw strzałkowy głęboki, drugie zaś przez nerw piszczelowy. Do grupy mięśni grzbietu stopy zaliczane są następujące mięśnie: mięsień prostownik krótki palców, mięsień prostownik krótki palucha.

Powierzchnie nad stopa

Mięśnie podeszwy stopy dzieli się zaś na trzy grupy — są nimi mięśnie wyniosłości przyśrodkowej, mięśnie wyniosłości pośredniej oraz mięśnie wyniosłości bocznej. Do grupy mięśni wyniosłości przyśrodkowej zaliczane są: mięsień odwodziciel palucha.