Przejdź do treści

Ja jej się wogle bałam, bo ona taka straszna była. Chodził gospodarz skarżyć się księdzu. Modern approaches to treating acute promyelocytic leukemia. Czym jest demonologia Bezpośredni odnośnik do tego akapitu Wróć do spisu treści Wróć do spisu treści Mianem demonologii określić można wierzenia demoniczne i związane z nimi praktyki magiczno-religijne. Acute promyelocytic leukemia: clinical and morphologic features and prognostic factors.

U zdecydowanej większości nawrót występuje w ciągu pierwszych 3 lat po zakończeniu leczenia [49]. Tolerancja ATO zazwyczaj jest dobra.

Do najczęstszych objawów niepożądanych zalicza się łagodną i umiarkowaną hepatotoksyczność, neurotoksyczność i nietolerancję ze strony przewodu pokarmowego. Objawy ciężkiej toksyczności wątrobowej zdarzają się rzadko i zwykle są odwracalne [35, 36].

Metody ludowe do leczenia podtrzymywania ramienia Czy osteochondroza moze bolec w stawach

U części chorych obserwuje się wydłużenie odstępu QT w zapisie elektrokardiograficznym EKGktóre może prowadzić do zagrażających życiu komorowych zaburzeń rytmu, w tym między innymi częstoskurczu torsade de pointes.

W przypadku wydłużenia odstępu QT powyżej ms zaleca się opóźnienie podania kolejnej dawki ATO lub przerwanie leczenia [49, 52, 53].

Metody ludowe do leczenia podtrzymywania ramienia Stresy i choroby stawow

Obecnie, według zaleceń ELN, w leczeniu konsolidującym rekomenduje się podanie 2. Przed podjęciem decyzji o dalszym postępowaniu terapeutycznym należy uwzględnić wyniki badań molekularnych po konsolidacji. Istnieją dowody, że dalsza intensyfikacja leczenia po konsolidacji za pomocą HSCT lub chemioterapii wpływa korzystnie na poprawę odległych wyników leczenia [58, 59].

Etnografia Lubelszczyzny - demonologia ludowa na Lubelszczyźnie - Leksykon - Teatr NN

Wyniki badania Thirugnanam i wsp. Obecnie rekomenduje się wykonanie allo-HSCT u chorych z grupy wysokiego ryzyka nawrotu, tj. W roku do Metody ludowe do leczenia podtrzymywania ramienia nawrotu APL u chorych starszych zarejestrowano przeciwciało monoklonalne anty-CD33 gemtuzumab ozogamycyny [GO]. Ponieważ komórki APL charakteryzują się wysoką ekspresją CD33, to GO może być skuteczną opcją w leczeniu wczesnych nawrotów molekularnych.

Lo-Coco i wsp. U 7 chorych MR utrzymywała się średnio przez 15 miesięcy, natomiast u pozostałych 7 obserwowano kolejny nawrót molekularny. U 2 chorych, którzy nadal kontynuowali stosowanie GO, uzyskano kolejną MR. W przypadku nawrotu w OUN rekomenduje się leczenie dokanałowe za pomocą schematu trójlekowego, składającego się z MTX 10—15 mgdeksametazonu 5 mg i Ara-C 40—50 mgpodawanych 2—3 razy w tygodniu do czasu eliminacji komórek białaczkowych z płynu mózgowo-rdzeniowego. Jednoczesne stosowanie chemioterapii nie jest zalecane ze względu na jej mielotoksyczne działanie, które utrudnia, a niekiedy uniemożliwia prowadzenie odpowiednio intensywnego leczenia dokanałowego.

Po uzyskaniu remisji w płynie mózgowo-rdzeniowym chorzy powinni otrzymać jeszcze 6—8 dodatkowych dawek leków dokanałowo w ramach leczenia konsolidującego.

Etnografia Lubelszczyzny - demonologia ludowa na Lubelszczyźnie

W systemowym leczeniu konsolidującym zaleca się stosowanie leków o dobrej penetracji do OUN np. W fazie badań klinicznych są również nowe leki, między innymi tamibaroten, RIF, GO, które w przyszłości mogą mieć wpływ na dalszą poprawę wyników leczenia.

Metody ludowe do leczenia podtrzymywania ramienia Nasiona lnu ze bolem stawu

Ciołkowskiego 2, 90— Łódź, tel. Deconstructing a disease: RARalpha, its fusion partners, and their roles in the pathogenesis of acute promyelocytic leukemia. Blood ; — Avvisati G.

Acute promyelocytic leukemia: clinical and morphologic features and prognostic factors. Sanz M. Management of acute promyelocytic leukemia: recommendations from an expert panel on behalf of the European LeukemiaNet. Chen Z. Retinoic acid regulatory pathways, chromosomal translocations, and acute promyelocytic leukemia. Genes Chromosomes Cancer ; — Chambon P. A decade of molecular biology of retinoic acid receptors.

Metody ludowe do leczenia podtrzymywania ramienia Medycyna ludowa do leczenia artrozy

Lo-Coco F. The biology of acute promyelocytic leukemia and its impact on diagnosis and treatment. Hematology Am. Program ; — Metody ludowe do leczenia podtrzymywania ramienia S. Rearrangements of the retinoic acid receptor alpha and promyelocytic leukemia zinc finger genes resulting from t 11;17 q23;q21 in a patient with acute promyelocytic leukemia.

Wells R. Fusion of retinoic acid receptor alpha to NuMA, the nuclear mitotic apparatus protein, by a variant translocation in acute Metody ludowe do leczenia podtrzymywania ramienia leukaemia. Redner Dopter Hertz Glukosamine Chondroitin. The t 5;17 variant of acute promyelocytic leukemia expresses a nucleophosmin-retinoic acid receptor fusion.

Vardiman J. The revision of the World Health Organization WHO classification of myeloid neoplasms and acute leukemia: rationale and important changes. Modern approaches to treating acute promyelocytic leukemia. Huang M. Use of all-trans retinoic acid in the treatment of acute promyelocytic leukemia. All-trans retinoic acid with or without low dose cytosine arabinoside in acute promyelocytic leukemia.

Report of 6 cases. Chomienne C. All-trans retinoic acid in acute promyelocytic leukemias. In vitro studies: structure-function relationship.

Molecular evaluation of Metody ludowe do leczenia podtrzymywania ramienia to all-trans-retinoic acid therapy in patients with acute promyelocytic leukemia. Causes and prognostic factors of remission induction failure in patients with acute promyelocytic leukemia treated with all-trans retinoic acid and idarubicin. Miller W. Jr, Kakizuka A. Reverse transcription polymerase chain reaction for the rearranged retinoic acid receptor alpha clarifies diagnosis and detects minimal residual disease in acute promyelocytic leukemia.

USA ; — How to manage acute promyelocytic leukemia. Leukemia ; — Falini B. Fenaux P. Effect of all transretinoic acid in newly diagnosed acute promyelocytic leukemia. Results of a multicenter randomized trial.

Metody ludowe do leczenia podtrzymywania ramienia Podtrzymywac chorobe masci

European APL 91 Group. Tallman M. All-trans retinoic acid in acute promyelocytic leukemia: long-term outcome and prognostic factor analysis from the North American Intergroup protocol.

Współczesne poglądy na leczenie ostrej białaczki promielocytowej | Wierzbowska | Hematologia

A randomized comparison of all transretinoic acid ATRA followed by chemotherapy and ATRA plus chemotherapy and the role of maintenance therapy in newly diagnosed acute promyelocytic leukemia. Ades L. Is cytarabine useful in the treatment of acute promyelocytic leukemia? Burnett A. Presenting white blood cell count and kinetics of molecular remission predict prognosis in acute promyelocytic leukemia treated with all-trans retinoic acid: result of the Randomized MRC Trial.

Metody ludowe do leczenia podtrzymywania ramienia Dysplazja Traktowanie polaczen lokciowych

Mandelli F. Risk-adapted treatment of acute promyelocytic leukemia with all-trans-retinoic acid and anthracycline monochemotherapy: a multicenter study by the PETHEMA group.

Powell B. Arsenic trioxide improves event-free and overall survival for adults with acute promyelocytic leukemia: North American Leukemia Intergroup Study C