Przejdź do treści

To cure the disease we need a better knowledge of the pathogenic mechanism and also identification of the outcome measures — so we can tell if we are able to improve the disease treating or not based on the validation score, not just the opinion of a doctor. Jednakże, pomimo wzrostu zainteresowania bólem jako zjawiskiem i umiejętności postępowania w jego zwalczaniu, większość pacjentów będących pod opieką lekarzy nadal nie otrzymuje adekwatnej ulgi w bólu. Programy nauki samodzielnego podnoszenia się po upadku dla osób starszych - badanie randomizowane.

Jaka jest jej rola w patogenezie i czy może ona stanowić biomarker?

Omes dla chorob stawow Reka boli

Rola ferrytyny jest wciąż niejasna. Wiemy, że dla wielu stanów, zwłaszcza zapalnych, charakterystyczną cechą jest wysoki poziom ferrytyny. Jedna z hipotez zakłada istnienie tzw. Ferrytyna jest generalnie uważana za cząsteczkę magazynującą żelazo, jednakże bardzo interesująca jest obserwacja, że jej ilość dramatycznie wzrasta w przebiegu stanów, w których dochodzi do wysokiej produkcji cytokin oraz do stanu zapalnego.

Model opieki nad pacjentem z reumatoidalnym zapaleniem stawów, leczonym biologicznie

Dlatego obecnie można Omes dla chorob stawow dwa pytania: czy ferrytyna jest po prostu biomarkerem — i oczywiście jest — ale również czy ferrytyna może być mediatorem immunologicznym uwalnianym w niektórych z tych stanów — to, czy jej uwalnianie zwiększa czy zmniejsza stan zapalny, nadal nie jest jasne.

Są dostępne badania ukazujące immunologiczną rolę ferrytyny.

  1. Proces pielegniarski dla chorob kosci i stawow
  2. Choroba Stilla u dorosłych - EUROIMMUN Blog
  3. Polaczenia haczykow
  4. Bol medycyny w leczeniu stawow
  5. Model opieki nad pacjentem z reumatoidalnym zapaleniem stawów, leczonym biologicznie

Badamy bezpośredni efekt ferrytyny w aktywacji inflamasomu. W naszej opinii ferrytyna jest uwalniana z komórek zapalnych, aby zwiększyć poziom stanu zapalnego.

Z tego względu może być ona używana jako biomarker, gdyż wraz ze wzrostem jej poziomu stan pacjenta prawdopodobnie ulega poprawie, ale zjawisko to prawdopodobnie stanowi także etap w patogenezie choroby. Powiedział Pan również, że być może w przyszłości będzie można wyleczyć osoby cierpiące z powodu choroby Stilla.

Omes dla chorob stawow Choroba stawow KA

Jak według Pana będzie to wyglądało? Aby wyleczyć chorobę, potrzebujemy głębszej wiedzy na temat mechanizmów jej patogenezy, a także identyfikacji swego rodzaju mierników efektów leczenia — po to aby można było stwierdzić postępy w terapii lub ich brak, opierając się na zwalidowanej skali, a nie tylko na opinii lekarza.

Obecnie zwalidowaliśmy i opublikowaliśmy skalę ciężkości severity scorektóra pozwala na identyfikację pacjentów z cięższym przebiegiem już na etapie stawiania rozpoznania. Bardzo pomocny jest tu EULAR, który tworzy swego rodzaju oddział specjalny, mający Zmniejsz bol stawow zadanie opracować skalę aktywności i definicję remisji.

Kiedy ukończymy tę zwalidowaną skalę, będziemy mogli planować badania z zastosowaniem dużej liczby cząsteczek i leków biologicznych, możliwe będzie zbadanie efektu ich działania na różnych etapach choroby.

Aby zaprojektować dobre badania kliniczne, należy przestrzegać określonych reguł, a pierwszym krokiem jest wiarygodna skala oceny choroby. Myślę, że w ciągu roku lub półtora ukończymy opracowywanie takiej skali i będziemy mogli przystąpić do planowania badań będących odzwierciedleniem tego, co zostało zrobione w kontekście reumatoidalnego zapalenia stawów, ponieważ największą poprawę leczenia uzyskano, gdy badano nowe leki z zastosowaniem zwalidowanej skali.

Zamierzamy to zrobić w ten sam sposób. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące choroby Stilla. Czy ta jednostka chorobowa to to samo, co młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów?

To bardzo dobre pytanie.

Istnieją dwie różne koncepcje. Choroba Stilla i młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów są podobne, ale istnieją pewne różnice w ich prognozowaniu, manifestacji klinicznej i w rozwoju. W przypadku choroby Stilla u dorosłych początek jest podobny jak w przypadku młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o początku uogólnionym sygnał aktywacji makrofagówale prognoza u dorosłych jest zupełnie inna niż u dzieci.

W naszych prognozach śmiertelność u dorosłych jest bardzo wysoka.

  • Zakład Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii - Publikacje prof.
  • Jaka jest jej rola w patogenezie i czy może ona stanowić biomarker?

Śmiertelność wśród dzieci jest bardzo niska i nadal trwa debata, czy jest to spowodowane chorobami współistniejącym w wieku dorosłym i brakiem chorób współistniejących w młodszej populacji. Niektóre mechanizmy wydają się podobne, podczas gdy inne są odmienne, więc nie jestem pewien, czy są to dokładnie te same choroby w różnym wieku.

Bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony czas.

So what is the role of ferritin in pathogenesis and can it be the biomarker? The role of ferritin is still unclear. We know that many conditions, many of inflammatory ones, are characterized by high levels of ferritin. Ferritin is generally considered as the iron storage molecule, but it is interesting Omes dla chorob stawow see that this molecule increases dramatically in condition in which there is a very high cytokines formation and the inflammation.

So the present question is if ferritin is simply a biomarker — and of course it is — but also if ferritin could be an immunological mediator released in some of these conditions — and it is still not clear if its release decreases or increases the inflammation.

There are some studies in the literature showing the immunological fact about ferritin.

Omes dla chorob stawow Boli stawow na palcach

We are studying the direct effect of ferritin in activating inflammasome. In our opinion ferritin is released from inflammatory cells to increase the level of inflammation.

How do you see it in the future?

Omes dla chorob stawow Zel do stawow nazwy

To cure the disease we need a better knowledge of the pathogenic mechanism and also identification of the outcome measures — so we can tell if we are able to improve the disease treating or not based on the validation score, not just the opinion of a doctor. Recently we validated and published a severity score to identify patients with more severe outcome at the moment of diagnosis.

When we are ready with these validation scores we will be Omes Omes dla chorob stawow chorob stawow to plan a study with the use of a lot of biologics and molecules that seem to be able to affect the pathogenic steps of the disease.

Zakład Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii - Problematyka badawcza

In order to design a good clinical trial you have to follow specific rules and the first step is to add the disease score that works. I think that in a year or year and a half we will have the score ready and then we can start planning specific trials mirroring what Crunchy i bolesne stawy na ramie been done for rheumatoid arthritis, because the biggest improvement of treatment was achieved when the new drugs were studied using validation score.

And we are going to do the same. There are two different opinions.

Przyczyny chorób zwyrodnieniowych stawów - ksiezycowycross.pl

They look Omes dla chorob stawow, but there are some differences in prognosis and some differences in clinical manifestation and also some differences in evolution.

The adult mortality rate in our prognosis is very high.

Omes dla chorob stawow Zabieg na reke stawow

Thank you very much for your time. Może zainteresuje Cię również….