Przejdź do treści

Objawy te nie występują niezależnie, ale pojawiają się przy zapaleniu mięśnia sercowego. Ale jest też grupa wirusów, z którymi mamy rzadziej do czynienia, a która także może być przyczyną wirusowego zapalenia stawów. W pracy opisano przypadek chorego na AOSD leczonego adalimumabem, u którego w trakcie terapii zdiagnozowano guza ziarnistokomórkowego skóry.

Choroba Stilla

W przebiegu choroby opisano liczne objawy, w tym cztery główne: gorączkę, bóle i zapalenie stawów oraz wysypkę, którym często towarzyszą objawy dodatkowe: ból i zapalenie gardła, Przyczyna obrzekow wątroby i śledziony, powiększenie węzłów chłonnych, ból mięśni, ból brzucha, ostre zapalenie trzustki, zapalenie otrzewnej, opłucnej, osierdzia. W leczeniu choroby stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne, glikokortykosteroidy, leki modyfikujące przebieg choroby oraz leki biologiczne antagoniści czynnika martwicy nowotworów.

W pracy opisano przypadek chorego na AOSD leczonego adalimumabem, u którego w trakcie terapii zdiagnozowano guza ziarnistokomórkowego skóry. Patogeneza AOSD jest złożona i nie do końca poznana. W rozwoju choroby bierze się pod uwagę czynniki środowiskowe, drobnoustroje wirus różyczki [1], wirus zapalenia wątroby typu B i C [2, 3], cytomegalowirus [4], wirus nabytego upośledzenia odporności HIV Choroby stawow i wysypki, parvowirus B19 [6], bakterie Mycoplasma pneumoniae [7], Chlamydia pneumoniae [8], Chlamydia trachomatis [9] oraz czynniki genetyczne [10].

Choroby stawow i wysypki

Główne objawy choroby to: gorączka, ból i zapalenie stawów oraz wysypka, którym często towarzyszą takie objawy dodatkowe, jak: ból i zapalenie gardła, powiększenie wątroby i śledziony, powiększenie węzłów chłonnych, ból mięśni, ból brzucha, ostre zapalenie trzustki, zapalenie otrzewnej, opłucnej, osierdzia [11].

Do odchyleń od normy w badaniach pracownianych sugerujących AOSD należą Choroby stawow i wysypki oraz duże stężenie ferrytyny w surowicy.

 1. Wirusowe zapalenia stawów - przyczyny, objawy, leczenie
 2. Leczenie zapalenia zlacza w stawach
 3. Rodzaje chorób stawów - Dbam o Zdrowie
 4. Pozbyc sie bolu w stawie lokciowym
 5. Choroba Stilla – przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie
 6. Skip to entry content wpis jest wynikiem współpracy z marką Scanmed Mieliście kiedyś wysypkę?
 7. Leczenie wirusowego zapalenia stawów Jak rozwija się wirusowe zapalenie stawów Wirusowe zapalenie stawów może się uaktywnić po zakażeniu ludzkim parwowirusem B19, wirusem różyczki głównie kobietyświnki głównie mężczyźniwirusem HIV, wirusami zapalenia wątroby typu B i C.

W leczeniu choroby stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne, glikokortykosteroidy, leki modyfikujące przebieg choroby metotreksat, cyklosporyna A oraz leki biologiczne — antagoniści interleukiny 1, interleukiny 6 [12, 13], inhibitory czynnika martwicy nowotworów tumor necrosis factor — TNF. W artykule opisano przypadek chorego na AOSD leczonego adalimumabem, u którego w czasie terapii zdiagnozowano guza ziarnistokomórkowego skóry w światowym piśmiennictwie zwanego również guzem ziarnistokomórkowym Abrikosowa.

Chory z powodu wyżej wymienionych objawów był wcześniej hospitalizowany na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szamotułach, gdzie pomimo wykonanych badań diagnostycznych trepanobiopsja szpiku kostnego, badania obrazowenie udało się ustalić rozpoznania. W badaniu przedmiotowym w dniu przyjęcia chorego do szpitala stwierdzono bolesność i obrzęk stawów kolanowych oraz ciastowate obrzęki podudzi.

W badaniach immunochemicznych stwierdzono ujemne wyniki badań serologicznych w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz HIV, nieobecne były: czynnik reumatoidalny, przeciwciała przeciwcytrulinowe, przeciwciała przeciwjądrowe i przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów. Na podstawie obrazu klinicznego i wyników badań pracownianych rozpoznano Choroby stawow i wysypki Stilla u dorosłych.

Choroby stawow i wysypki

Wdrożono terapię metyloprednizolonem Solu-Medrol mg dożylnie podawanym przez trzy dni, następnie metyloprednizolonem doustnie Choroby stawow i wysypki adalimumabem w ramach programu lekowego Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ. Stan ogólny chorego w czasie leczenia antagonistą TNF systematycznie się poprawiał.

W sierpniu r.

Charakterystyczne objawy

W maju r. W badaniu przedmiotowym stwierdzono bolesność stawów międzypaliczkowych bliższych, śródręczno-paliczkowych i stawów barkowych.

Na podstawie obrazu klinicznego oraz wyników badań laboratoryjnych chory został zakwalifikowany do ponownej terapii adalimumabem w ramach programu NFZ. W październiku r. Chory był konsultowany przez dermatologa, któremu nie udało się ustalić rozpoznania.

Choroby stawow i wysypki

Poza tym w badaniu przedmiotowym stwierdzono obrzęk i bolesność drobnych stawów rąk i stawów nadgarstkowych oraz bolesność i ograniczenie ruchomości stawów ramiennych, kolanowych, łokciowych, kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym i szyjnym.

W badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej stwierdzono nieznacznie powiększoną wątrobę, poza tym bez odchyleń od normy. W lutym r.

Choroba Stilla – co dokładnie oznacza i kto jest na nią narażony?

W zmianie zdiagnozowano guza ziarnistokomórkowego. Od tej pory chory pozostaje pod opieką onkologa. Mężczyźnie usunięto jeden guzek w celu wykonania badania histopatologicznego, pozostałe guzki nie rozrastały się po zakończeniu terapii adalimumabem. W kwietniu r.

Wirusowe zapalenia stawów

W związku z brakiem skuteczności leczenia adalimumabem zdecydowano o zakończeniu terapii w ramach programu lekowego NFZ. Aktualnie pacjent jest leczony tocilizumabem z dobrym efektem. W wyniku terapii uzyskano poprawę stanu klinicznego oraz zmniejszenie aktywności choroby.

Eleonory Reicher w Warszawie Co to jest pokrzywkowe zapalenie naczyń z hipokomplementemią i jakie są jego przyczyny? Pokrzywkowe zapalenie naczyń z hipokomplementemią ang.

Omówienie Guz ziarnistokomórkowy jest łagodnym guzem, rosnącym powoli do średnicy 1—2 cm. Po raz pierwszy został opisany w r. Najczęściej pojawia się na języku, dnie jamy ustnej i skórze, ale może występować w każdej innej lokalizacji. Składa się z komórek okrągłych lub wielokątnych o ziarnistej cytoplazmie, pochodzących z komórek Schwanna albo z fibroblastów pochewek nerwów obwodowych. Zdarza się w każdym wieku; postać złośliwa jest bardzo rzadka [14, 15].

Pokrzywkowe zapalenie naczyń z hipokomplementemią

Dotychczas opisano bardzo nieliczne przypadki wystąpienia guza ziarnistokomórkowego w czasie leczenia antagonistą Choroby stawow i wysypki. Jednym z doniesień była publikacja Papamichaela i wsp. Guz był zlokalizowany w okolicy kręgosłupa lędźwiowego i nie towarzyszyły Choroby stawow i wysypki żadne objawy ogniskowe bądź uogólnione. Adalimumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym klasy IgG1 skierowanym przeciw TNF, o podobnym do infliksymabu mechanizmie działania i profilu bezpieczeństwa.

 • Wysypka i ból stawów - co to może być?
 • Paulina Brożek Co to jest choroba Stilla u dorosłych i jakie są jej przyczyny?
 • Jak można leczyć chorobę Stilla?
 • Gorączka reumatyczna jest chorobą wywoływaną przez zainfekowanie gardła bakteriami zwanymi paciorkowcami.

Ryzyko wystąpienia nowotworu u chorych leczonych antagonistami TNF przeanalizowano dotychczas u pacjentów z łuszczycą lub łuszczycowym zapaleniem stawów w 20 wieloośrodkowych badaniach klinicznych [17] oraz u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w 33 wieloośrodkowych badaniach klinicznych [18].

Chorzy byli leczeni następującymi antagonistami TNF: infliksymabem, adalimumabem, etanerceptem, golimumabem, certolizumabem.

Rodzaje chorób stawów

W obu metaanalizach nie wykazano związku między terapią antagonistami TNF a rozwojem chorób nowotworowych, aczkolwiek w obu doniesieniach zanotowano tendencję do zwiększonego ryzyka wystąpienia nieczerniakowych nowotworów skóry. W związku z powyższym warto pamiętać, że pojawienie się nietypowych zmian skórnych w czasie leczenia antagonistami TNF powinno być wskazaniem do diagnostyki w kierunku nowotworów skóry.

Małgorzata Mazur Dr hab. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska Prof. Przybyszewskiego 49, Poznań W codziennej praktyce dermatologicznej spotykamy wiele zmian skórnych, których przyczyna nierzadko ma związek z chorobami ogólnoustrojowymi.

Piśmiennictwo 1. Ann Rheum Dis ; Schifter T, Lewinski UH. Scand J Rheumatol ; Eur J Med Res ; 9: J Am Acad Dermatol ; Clin Exp Rheumatol ; DelVecchio S, Skidmore P. Clin Infect Dis ; Adult-onset Still disease associated with acute parvovirus B19 infection in pregnancy.

Ann Med Interne ; Perez C, Artola V. J Infect Chemother ; 8: Andres E, Imler M. J Infect Chemother ; 9: Kontzias A, Efthimiou P. Drugs ; Owlia MB, Mehrpoor G. Indian J Med Sci ; Tocilizumab w opornej na leczenie chorobie Stilla u dorosłych — opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.

Reumatologia ; Malignant clinical presentation of a benign granular cell tumor of breast in a patient with previously treated contralateral invasive ductal carcinoma. Case Rep Oncol Med ; Granular cell tumor of the uterine cervix. A case report. J Reprod Med ; Eur J Gastroenterol Hepatol ; The risk of infection and malignancy with tumor necrosis factor antagonists in adult patients with psoriatic disease: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

PLoS One ; 7: